Zonta Utrecht

Welkom bij Zonta Utrecht

Zonta Utrecht is een groep enthousiaste vrouwen, divers in leeftijd, beroep en achtergrond, die zich actief inzetten voor de verbetering van de positie van vrouwen in en buiten Nederland. We maken deel uit van Zonta Internationaal en Zonta Nederland.
We staan open voor alle vrouwen die hieraan met ons willen werken. We vinden het leuk om dit te doen als een groep, waarbij we elkaar inspireren voor en door acties.

Zonta Utrecht maakt deel uit van Zonta International dat zich wereldwijd inzet voor de positie van vrouwen. Alle Nederlandse clubs zijn verenigd in Zonta Nederland. Zonta Nederland vormt samen met delen van Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot Brittannië een van de 33 districten van Zonta International. Deze organisatie structuur maakt het mogelijk om vanuit Utrecht makkelijk en rechtstreeks met andere Zontians, nationaal, Europees en internationaal contact te leggen.

Zonta is neutraal, niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met die van andere vrouwen organisaties in Nederland. Zonta is dan ook lid van de koepel- van vrouwen organisaties in Nederland de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Activiteiten

We streven ernaar onze doelen te bereiken door verschillende activiteiten, waaronder maandelijkse bijeenkomsten (wisselend digitaal of live), Advocacy (lobby)activiteiten, serviceprojecten en activiteiten om onze eigen naamsbekendheid te vergroten om nieuwe leden aan te trekken. “Orange the world” is een jaarlijks evenement waarin al onze activiteiten samenkomen.

Doelen

Het centrale doel van Zonta International is het bevorderen van de gelijkwaardigheid van de positie van vrouwen wereldwijd. Als Zonta Utrecht geven we daarbij speciale aandacht aan:
– Een maatschappij waarin vrouwen en meisjes hun talenten optimaal kunnen en mogen ontplooien.
– Gelijkwaardige positie voor vrouwen in politiek en bedrijf
– Stimuleren van financiële onafhankelijkheid voor vrouwen en het bevorderen van een eerlijke verdeling van zorgtaken
– Bevorderen van onderwijs aan vrouwen en meisjes in achtergestelde posities.
– Een veiliger wereld voor iedereen zonder geweld tegen vrouwen

Nieuws

Klikt door naar nieuws

Build a better world for women and girls