10 maart 2021 Digitaal Mini Symposium: Stem op een vrouw…. waarom eigenlijk?

STEM OP EEN VROUW……! WAAROM EIGENLIJK?
Zonta Utrecht organiseerde op 10 maart 2021 een online bijeenkomst rondom de Tweede Kamerverkiezingen.
Waarom stemmen op een vrouw? Wat maakt het verschil? We gingen in gesprek met 4 landelijke politici! Lees hieronder het verslag.
Vanuit genderperspectief zijn twee onderwerpen besproken:

 • de verdeling van zorgtaken
 • de loonkloof.
  Verdeling van zorgtaken
  Vanuit de verschillende partijprogramma’s werd een diversiteit aan invalshoeken benadrukt. Staan de moeders, de ouders, de kinderen of het hele gezin centraal? Goede kinderopvang werd door alle sprekers van belang geacht, discussie was over of dit gratis moet zijn, zodat alle kinderen dezelfde gelijke kansen hebben, of dat er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd. Benoemd werd ook het belang van de emancipatiemogelijkheden van bijvoorbeeld alleenstaande moeders door gratis kinderopvang. Ook werd benoemd dat zelfs voor vrouwen die nog geen werk hebben de gratis kinderopvang een oplossing kan zijn, omdat zij daardoor gemakkelijker kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Het onderwerp kan niet los worden gezien van de duur van geboorteverlof en
  ouderschapsverlof, de welwillendheid van werkgevers, collega’s. Maar ook de aanpassing van de gebruikelijke openingstijden van bijvoorbeeld: de kinderopvang, de huisartsenpraktijk en andere voorzieningen spelen een rol.
  Verdeling van zorgtaken kan op verschillende manieren vorm krijgen en wordt deels bepaald door de ouders zelf en is deels afhankelijk van de mogelijkheden die de ouders hiervoor krijgen door overheidsregelingen en diverse factoren in hun omgeving. In deze discussie werd wel duidelijk hoe ingewikkeld het voor de overheid is een passend antwoord te geven, en voor welke vragen en keuzes ouders komen te staan.
 • D66: gratis kinderopvang, betere kansen voor alle kinderen
 • VVD: iedereen draagt bij aan de samenleving en de sociale zekerheid, wel betalen voor kinderopvang op basis
  van inkomen.
 • GL: Gender gelijkheid, geen inkomensafhankelijke kosten, dat creëert kans ongelijkheid
 • CDA: meer traditionele gezinnen, de vrouw is thuis, dat mag ook, kinderopvang wel heel belangrijk voor ouders
  die beiden willen werken.
 • Loonkloof
  Ja, die is er nog steeds en heeft diverse oorzaken. Het enkel realiseren van gelijke beloning voor gelijke functies of werkzaamheden leidt nog niet tot een gelijke financiële positie voor mannen en vrouwen. Daarvoor is ook nodig dat vrouwen kunnen doorstromen naar hogere functies. Daarbij stuiten zij nog steeds op belemmeringen in de vorm van een glazen plafond of een cultuurverschil. Een verplicht quotum zou niet nodig moeten zijn, maar kan wel helpen.
  Er zijn verschillende ideeën genoemd om de positie van vrouwen te verbeteren:
 • Registratie: Regelmatig, bijv. in een (sociaal) jaarverslag, geanonimiseerde rapportage van alle salarissen die inzichtelijk is voor alle medewerkers, zodat verschillen zichtbaar zijn en daarop kan worden gereageerd;
 • Het is strafbaar om ongelijk te belonen op gender, dat weet niet iedereen;
 • Een grotere rol en verantwoordelijkheid voor de OR bij het vaststellen van salarisgebouwen;
 • Certificering verplicht stellen voor bedrijven met een bepaalde omvang;
 • Commissies moeten een bredere samenstelling hebben.
 • De rol van vrouwen en de positie van partijen
  Vrouwen kunnen samenwerken en elkaar steunen bij onderwerpen, die voor vrouwen van belang zijn en hoeven niet altijd vanuit partijpolitieke standpunten tegenover elkaar te staan. Het is belangrijk dat ongeacht de partij waar zij lid van zijn, zij onderwerpen op de agenda zetten die gaan over “vrouwenbelang”. Ook voor mannen zouden deze ‘vrouwen’ onderwerpen van belang moeten zijn, althans voor hun dochters. We moeten mannen steunen in dit emancipatie proces want zoals een van de sprekers opmerkte: “Emancipatie is voor mannen als kiespijn, je doet er wat aan als je er niet meer omheen kunt”.