30 Oktober 2021 Zonta Nederland online Areadag: Digitaliseren – Kansen en valkuilen voor vrouwen

Mini symposium Areadag 2021
Door de coronacrisis hebben we in anderhalf jaar tijd ineens met allerlei digitale situaties leren omgaan, privé, in werksituaties en ook bij de Zonta bijeenkomsten. Omdat ten tijde van de organisatie van het programma nog niet duidelijk was hoe het zou verlopen met Covid ontmoeten we elkaar ook op deze Areadag digitaal. In de afgelopen anderhalf jaar is het belang van digitale behendigheid en kennis in de maatschappij duidelijk geworden. Het leek ons daarom een goed idee om het thema voor het programma voor de Areadag hierbij te laten aan sluiten met uiteraard de focus op vrouwen.

Thema Areadag:
Digitalisering: Kansen en valkuilen voor vrouwen
In het mini Symposium van de Zonta Nederland Areadag 2021 richten we ons op de betekenis die we moeten geven aan de steeds verder gaande digitalisering in de verschillende levens gebieden. Deze verdergaande digitalisering zorgt voor grote veranderingen in privéleven, zoals bijvoorbeeld de digitalisering van de zorg, het sturen van maatschappelijke processen (AI, Artificial intelligence) en op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we dat genderdiversiteit op gebied van IT en techniek nog lang niet bereikt is. Vrouwen spelen nog een veel te beperkte rol in de ontwikkeling en toepassing van IT. De focus van dit minisymposium ligt op zowel de kansen als de valkuilen voor vrouwen op het gebied van digitalisering en de noodzaak tot het opheffen van de digitale gender gap.

We gaan het daarom hebben over vragen als:
Hoe kunnen wij, vrouwen, onze dochters en kleinkinderen optimaal voorbereiden op deze veranderende digitale wereld en hen helpen kansen te zien en te grijpen?
Wat moeten we daarvoor weten?
Wat zijn onze kansen en mogelijkheden?
Wat kunnen we leren van Good Practice nu, over onze kansen voor morgen?

Programma
Welkom door president Zonta Utrecht Micka van Dorth
Opening door de dagvoorzitter
Introductie op het thema door een medewerker VHTO (het expertisecentrum voor genderdiversiteit in Bèta, Techniek en IT)
Vrouwen en digitalisering: De vrouw als ontwerper, gebruiker en slachtoffer van digitale techniek:
Sahar Yadegari Directeur VHTO
Interactief moment
Good Practice: Hoe wordt- en blijf je een succesvolle ondernemer in de ICT sector?
Petra Oldengarm:
Directeur at Cyberveilig Nederland,
Strategisch adviseur cybersecurity vraagstukken at Brainpower42,
lid RvT DIVD
Interactief moment
Good Practice: Van ” ïk wordt juf ” tot “ik word succesvol High Tech It onderzoeker! “

Merel Vergaaij
PhD Student luchtvaart techniek; University of Glasgow Scotland
MSc Technische Universiteit Delft.
Amelia Earhart fellowship winner van 2021

De uitreiking van de Areadag cheque. Aan Sahar Yadegari, Directeur, bestuurder VHTO
doel: Het gaan geven van Workshops AI voor meisjes op basisscholen in achterstandswijken
https://www.vhto.nl/activiteiten/deepdiversai/
Toelichting op het project: Sahar Yadegari, Directeur, bestuurder VHTO
Samenvatting en afronding door dagvoorzitter.