Over ons

Zonta Utrecht is een groep enthousiaste vrouwen, divers in leeftijd, beroep en achtergrond, De leden van Zonta Utrecht komen regelmatig bij elkaar, live en online ook voor gezelligheid; Live voor onderling vriendschappelijk, contact met of zonder gasten/experts van buiten. Online voor het voorbereiden van activiteiten als lobby (Advocacy) en acties. Vaak werken we dan in kleinere werkgroepen afgestemd op de persoonlijke interesses van de leden. Om zo effectief mogelijk te zijn werken we graag samen met andere organisaties die zich ook richten op emancipatie van vrouwen.

Zonta Utrecht maakt deel uit van Zonta International dat zich wereldwijd inzet voor de positie van vrouwen. Alle Nederlandse clubs zijn verenigd in Zonta Nederland. Zonta Nederland vormt samen met delen van Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot Brittannië een van de 33 districten van Zonta International. Deze organisatie structuur maakt het mogelijk om vanuit Utrecht makkelijk en rechtstreeks met andere Zontians, nationaal, Europees en internationaal contact te leggen.
Zonta International en Zonta Nederland Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In 2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.

Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren. Zonta clubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een bestuur bestaand uit door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland. Zonta is neutraal, niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met die van andere vrouwen organisaties in Nederland. Zonta is dan ook lid van de koepel- van vrouwen organisaties in Nederland de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Zonta Utrecht heeft wereldwijd contacten

Zonta Utrecht maakt deel uit van Zonta International dat zich wereldwijd inzet voor de positie van vrouwen. Alle
Nederlandse clubs zijn verenigd in Zonta Nederland. Zonta Nederland vormt samen met delen van Duitsland,
Frankrijk, Spanje en Groot Brittannië een van de 33 districten van Zonta International. Deze organisatie structuur
maakt het mogelijk om vanuit Utrecht makkelijk en rechtstreeks met andere Zontians, nationaal, Europees en
internationaal contact te leggen.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In
2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag
zijn.
Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een
wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel
kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar
bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.
Zonta clubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een
bestuur bestaand uit door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de
landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland. Zonta is neutraal, niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.
De doelstelling van Zonta komt overeen met die van andere vrouwen organisaties in Nederland. Zonta is dan ook
lid van de koepel- van vrouwen organisaties in Nederland de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Build a better world for women and girls